<
Trang chủ » Tra từ
clothes  
[klouðz]
danh từ số nhiều
  • quần áo
mặc quần áo
cởi quần áo
  • quần áo bẩn (để đem giặt)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt