<
Trang chủ » Tra từ
closed  
[klouzd]
tính từ
 • bảo thủ
tư tưởng bảo thủ
 • không cởi mở, khép kín
một nền kinh tế khép kín
   • hệ thống truyền hình cáp
   • sự thoả thuận nội bộ
   • kín, không công khai
   • đề tài mà ai không biết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt