<
Trang chủ » Tra từ
cleverly  
['klevəli]
phó từ
  • khéo léo, sắc sảo, khôn ngoan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt