<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
clanger  
['klæηə(r)]
danh từ
  • điều sơ suất, sai sót
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt