<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
clair  
tính từ
 • sáng, sáng sủa; trong
một bếp lửa sáng
phòng rất sáng sủa
lời văn sáng sủa
bầu trời trong xanh
nước trong
 • rõ ràng, minh bạch
giọng rõ ràng, trong trẻo
sự phát âm rõ ràng
 • (có) màu nhạt
găng màu nhạt
 • sáng loáng
thép gươm sáng loáng
 • loãng, thưa
xi rô loãng
vải thưa
 • sáng suốt
trí óc sáng suốt
 • hiển nhiên
chứng cứ hiển nhiên
   • tiền mặt
   • nhạt nhẽo, chẳng có gì sâu sắc
   • rõ như ban ngày
   • nó khó lòng thoát được
phó từ
 • rõ ràng, sáng suốt
thấy rõ ràng, thấy sáng suốt
 • không dày, thưa
gieo thưa
   • rõ ràng dứt khoát
nói rõ ràng dứt khoát
nhận một nghìn frăng tròn
   • rõ nét, rõ hình
danh từ giống đực
 • chỗ quang
những chỗ quang trong rừng
 • chỗ sáng, đám sáng (trên một bức tranh, đối với đám tối)
 • chỗ sờn
vá những chỗ sờn ở quần
 • chỗ dệt nhảy sợi
   • vào ban ngày
   • sáng trăng
   • điện tín bằng chữ thường
   • phần chủ yếu nhất; phần lớn
để phần lớn ngày ở phòng giấy
   • viết ra rõ ràng
   • rút gươm ra
   • làm cho ra manh mối
   • lọc trong (chất lỏng)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt