<
Trang chủ » Tra từ
cirque  
['sə:k]
danh từ
  • (thơ ca) trường đua, trường đấu
  • (địa lý,địa chất) đài vòng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt