<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
circuit board  
Kỹ thuật
  • bảng mạch
Tin học
  • bảng mạch, board (bo) mạch. Một tấm plastic chẳng trên đó có gắn sắn các mạch dẫn điện. Đồng nghĩa với bảng mạch in ( printed circuit board). Xem adapter , card , và mother board
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt