<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cinq  
tính từ
 • năm
năm châu lục
ngôi sao năm cánh
trận đấu năm hiệp
 • (thứ) năm
tập năm
danh từ giống đực
 • năm
nhân gấp năm lần lên
năm phần trăm ( 5 %)
tám giờ kém năm (phút)
 • số năm
ở nhà số 5; ở phòng số 5
 • mồng năm
mồng năm tháng ba
 • (đánh bài) (đánh cờ) con năm
con năm nhép
   • rất nhanh chóng, ngay sau đây
   • (thân mật) còn vừa đủ thì giờ để hành động
   • (thân mật) chút nữa thì quá chậm; tránh nạn vừa đúng lúc
   • (thông tục) người què
danh từ giống cái
 • (truyền hình) kênh năm
một buổi phát hình trên kênh năm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt