<
Trang chủ » Tra từ
cigar  
[si'gɑ:]
danh từ
  • điếu xì-gà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt