<
Trang chủ » Tra từ
chuyên chế  
[chuyên chế]
  • absolute; autocratic; despotic; tyrannical
The autocracy of kings
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt