<
Trang chủ » Tra từ
chung thân  
[chung thân]
  • all one's life
Life-sentence
Prisoner serving a life-sentence; lifer
The serial killer was sentenced to life imprisonment; The serial killer got a life-sentence
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt