<
Trang chủ » Tra từ
chua cay  
[chua cay]
tính từ
  • bitter; acrimonious; spiteful
bitter failures
acrimonious sarcasm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt