<
Trang chủ » Tra từ
chuộng  
[chuộng]
động từ
  • To value above other things, to attach importance to
not to attach importance to form
to value truth above other things
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt