<
Trang chủ » Tra từ
christening  
['krisniη]
danh từ
  • lễ rửa tội (cho trẻ con)
  • lễ đặt tên (cho tàu thuỷ, chuông...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt