<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chou  
danh từ giống đực
 • cải bắp
xúp bắp cải
 • nơ (hình) bắp cải
 • bánh phồng
bánh phồng kem
   • về quê vui thú ruộng vườn
   • có tai to và giỏng lên (như) tai voi
   • dễ như bỡn
   • đứa trẻ, trẻ em
   • cải bắp
   • cũng một đồng một cốt với nhau
   • bối rối
   • xếp hạng bét
   • thất bại
   • thất bại
   • được lợi trong việc gì
   • tờ báo lá cải
   • bên cha cũng kính bên mẹ cũng vái
   • làm vui lòng cả hai bên
   • (thân mật) anh (em, con, cháu) thân yêu
   • chẳng có tí giá trị gì
   • (thân mật) công kích ai trực diện
   • (thân mật) nó ù ù cạc cạc chẳng biết gì cả
   • bắp cải
tính từ ( không đổi)
 • (thân mật) đẹp, xinh, tốt
mũ xinh
người cha tốt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt