<
Trang chủ » Tra từ
chivalry  
['t∫ivəlri]
danh từ
  • phong cách hiệp sĩ
  • tinh thần thượng võ
  • những hiệp sĩ; những người hào hoa phong nhã
  • tác phong lịch sự đối với phụ nữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt