<
Trang chủ » Tra từ
chip  
[t∫ip]
danh từ
 • vỏ bào, vỏ tiện, mạt giũa
 • chỗ sứt, chỗ mẻ
 • mảnh vỡ
 • khoanh mỏng, lát mỏng (quả, khoai tây...)
 • ( số nhiều) (thông tục) khoai tây rán
 • (từ lóng) tiền
tiền đồng
 • (đánh bài) thẻ (để đánh bạc)
 • nan (để đan rổ, đan mũ)
   • nhạt như nước ốc
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thanh toán
   • chết
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng gây chuyện cãi nhau
   • (từ lóng) giàu có, nhiều tiền
   • vỏ bào nhỏ có thể gây nên những đám cháy lớn; cái sảy nảy cái ung
   • khi đã đạt tới cao điểm của khủng hoảng
   • thất bại, chết
ngoại động từ
 • đẽo, bào
 • làm sứt, làm mẻ
làm sứt mép gương
 • đập vỡ ra từng mảnh, đập vỡ toang
 • mổ vỡ (vỏ trứng) (gà con)
 • đục, khắc (tên vào đâu)
 • xắt, thái thành lát mỏng
xắt khoai
 • (thông tục) chế giễu, chế nhạo
   • chế nhạo ai
nội động từ
 • sứt, mẻ
đồ sứ dễ mẻ
 • mổ vỡ vỏ trứng (gà con)
   • tróc từng mảng (sơn)
   • nói xen vào
   • góp tiền đánh bạc, góp vốn
danh từ
 • (thể dục,thể thao) miếng khoèo, miếng ngáng chân (đấu vật)
ngoại động từ
 • khoèo, ngáng chân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt