<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chicken  
['t∫ikin]
danh từ
 • gà con; gà giò
 • thịt gà giò
 • (nghĩa bóng) trẻ nhỏ, bé con
nó không còn là trẻ nhỏ nữa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người đàn bà trẻ ngây thơ; cô gái ngây thơ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy bay khu trục
   • (tục ngữ) chưa đẻ đã đặt tên
   • đó là công việc của họ
   • bỏ dỡ việc gì do khiếp sợ
tính từ
 • yếu bóng vía, nhát gan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt