<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chever  
ngoại động từ
  • xoi lọng, khoét
xoi lọng một hòn ngọc
  • nặn (thuỷ tinh chảy mềm)
nặn mặt kính đồng hồ
  • uốn khum
uốn khum thỏi sắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt