<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cheval  
danh từ giống đực
 • ngựa
tiếng ngựa hí
người đánh xe ngựa
ngựa bất kham
ngựa máy (có bánh xe, cho trẻ con chơi)
cưỡi ngựa
anh biết cưỡi ngựa chứ?
 • (nghĩa bóng) người hoạt động, người chịu khó
quả là một người chịu khó làm việc
 • ( số nhiều) kỵ binh
đoàn quân một nghìn kỵ binh
 • thuật cưỡi ngựa
thích cưỡi ngựa
cưỡi ngựa
 • (nghĩa bóng, nghĩa cũ) người thô thiển, tàn nhẫn
một người thô thển thực sự
   • cưỡi ngựa
cưỡi ngựa đi dạo chơi
   • cưỡi lên; ngồi bỏ hai chân hai bên
cưỡi lên ghế tựa
   • theo đúng, giữ nghiêm túc
theo đúng quyền hạn của mình
giữ nghiêm túc tính trung thực
   • vắt ngang trên
miếng đất vắt ngang trên hai xã
   • làm trái khoáy
   • (thân mật) đó là một người hiền từ
   • cái đó khó kiếm lắm, đáy biển mò kim
   • đổi ngựa chột lấy ngựa mù, già kén kẹn hom
   • ngựa dễ bảo, ngựa thuần
   • ngựa gỗ
   • tai nạn máy bay (khi đổ vấp phải vật chướng ngại)
   • tấm chông (thanh sắt hay tấm ván có gai)
   • ngựa trường tập
   • (nghĩa bóng) người tái phạm
   • kẻ nội ứng
   • cơn sốt dữ dội
   • sự kết thúc của một công việc được kì vọng nhiều
   • thuốc công phạt, thuốc mạnh lắm
   • nổi khùng
   • túng bấn
   • cá ngựa (trò chơi)
trò chơi cá ngựa
chơi cá ngựa
   • làm hì hục; làm việc như trâu cày
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt