<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chevêtre  
danh từ giống đực
  • (xây dựng) xà ngang
  • (y học) băng giữ hàm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt