<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cheire  
danh từ giống cái
  • (địa chất, địa lý) dung nham sần sùi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt