<
Trang chủ » Tra từ
chauvinist  
['∫ouvinist]
tính từ
  • biểu hiện hoặc chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa sô-vanh
danh từ
  • người theo chủ nghĩa sô-vanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt