<
Trang chủ » Tra từ
chauffeur  
['∫oufə]
danh từ
  • người lái xe; tài xế
ngoại động từ
  • làm tài xế cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt