<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaudron  
danh từ giống đực
  • xanh, chảo
  • (thân mật) nhạc khí tồi
cái viôlông này là một nhạc khí tồi
  • nốt loét (ở cây)
  • nồi nấu xà phòng
      • lươn ngắn chê trạch dài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt