<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaude  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • sự nung, độ nung
nung thanh sắt hai lần
  • lửa đỏ để sưởi
đốt lửa đỏ để sưởi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt