<
Trang chủ » Tra từ
chat  
[t∫æt]
danh từ
  • chuyện phiếm, chuyện gẫu; chuyện thân thuộc
  • (tin học) sự trò chuyện qua máy tính (khi một người gõ một dòng văn bản và nhấn Enter, dòng văn bản ấy lập tức hiển thị trên màn hình của những người cùng tham gia trò chuyện để những người này trả lời lại)
      • chương trình phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng
nội động từ
  • nói chuyện phiếm, tán gẫu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt