<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
charm  
[t∫ɑ:m]
danh từ
 • sức mê hoặc
 • bùa mê, bùa yêu, ngải; phép yêu ma
 • nhan sắc, sắc đẹp, duyên
 • sức hấp dẫn, sức quyến rũ
   • bị mê hoặc; bị bỏ bùa
ngoại động từ
 • làm mê hoặc, dụ
dụ ai để bắt thổ lộ điều bí mật
 • bỏ bùa, phù phép
 • quyến rũ, làm say mê; làm vui thích, làm vui sướng
bị cái gì quyến rũ; say mê cái gì
Tôi rất vui sướng được gặp lại ông
   • sống dường như có phép màu phù hộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt