<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chargé  
tính từ
 • chất đầy, đầy
xe đầy
trời đầy mây
văn đầy hình tượng
đầy vinh quang, tràn ngập vinh quang
 • nạp đạn
súng nạp đạn rồi
   • đầy bụng, khó tiêu
   • già cả
   • rất bận rộn
danh từ giống đực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt