<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
changer  
ngoại động từ
  • đổi
đổi súng lấy xe đạp
đổi đồng frăng lấy đồng bảng Anh
đổi tên đường
đổi ý
đổi chỗ
đổi hướng
đổi chỗ ở, dọn nhà
đổi giới tính
đổi quốc tịch
con đường đã đổi tên
  • thay, thay thế
thay người giám đốc
thay đổi chiếc xe cũ của mình
thay chính phủ
  • thay quần áo cho
thay quần áo cho đứa trẻ
nội động từ
  • thay đổi
thời tiết sắp thay đổi
muốn thay đổi tất cả, muốn thay đổi mọi thứ
gió đã đổi chiều
thay đổi đột ngột
      • cải thiện, trở nên tốt hơn
      • (cách nói ngược ý) để không thay đổi gi, vẫn như cũ
và vẫn như cũ, cô ấy vẫn đến trễ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt