<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chancelant  
tính từ
  • lảo đảo, lung lay
bước đi lảo đảo
sức khoẻ lung lay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt