<
Trang chủ » Tra từ
chan  
[chan]
động từ
  • To souse (liquid food) on rice; pour broth (on the rice) ( chan canh )
to souse soup on rice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt