<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chalice  
['t∫ælis]
danh từ
  • cốc, ly (để uống rượu)
  • (tôn giáo) cốc rượu lễ
  • (thơ ca) đài hoa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt