<
Trang chủ » Tra từ
chỗ lõm  
[chỗ lõm]
danh từ
  • depression
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt