<
Trang chủ » Tra từ
chư  
[chư]
phó từ
  • (Particle denoting plurality)
gentlemen
elder brothers
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt