<
Trang chủ » Tra từ
chăm chỉ  
[chăm chỉ]
tính từ
  • Assiduous, laborious, diligent, studious, industrious
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt