<
Trang chủ » Tra từ
chúng sinh  
[chúng sinh]
danh từ
  • Living beings, all living creatures; wandering souls
  • Souls of the dead (theo lối nói của đạo Phật)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt