<
Trang chủ » Tra từ
château  
['∫ɑ:tou]
danh từ, số nhiều chateaux
  • lâu đài, điện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt