<
Trang chủ » Tra từ
chân tay  
[chân tay]
  • arms and legs; limbs
  • manual
Manual labour
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt