<
Trang chủ » Tra từ
cháo lòng  
[cháo lòng]
danh từ
  • pig's tripes soup
  • dirty, greasy
dirty (greasy) pants
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt