<
Trang chủ » Tra từ
chánh  
[chánh]
danh từ
  • Head, chief (as opposite to)
one chief and two deputies
canton chief
  • Sprig, twig, branch
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt