<
Trang chủ » Tra từ
certainly  
['sə:tnli]
phó từ
  • không nghi ngờ; dứt khoát nhất định
dứt khoát nó sẽ chết nếu anh không gọi bác sĩ đến
  • tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)
Tôi có thể mượn bút của ông một tí được không? - Tất nhiên là được
Anh có tự thấy mình là kẻ thô lỗ hay không? - Tất nhiên là không
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt