<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cent  
[sent]
danh từ
  • đồng xu (bằng 1 phần trăm đô la)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng xu đồng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt