<
Trang chủ » Tra từ
celestial  
[si'lestjəl]
tính từ
  • thuộc về bầu trời
màu xanh da trời
  • có tính chất như thiên đàng; như thiên đàng
hạnh phúc như ở thiên đàng, hạnh phúc tuyệt vời
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt