<
Trang chủ » Tra từ
celebrity  
[si'lebriti]
danh từ
  • sự nổi danh, sự nổi tiếng, danh tiếng
  • nhân vật có danh tiếng, người nổi danh
những người nổi tiếng trên sân khấu và màn ảnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt