<
Trang chủ » Tra từ
cease  
[si:s]
động từ
  • dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
ngừng việc
ngừng bắn!
      • không ngớt, liên tục
làm việc liên tục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt