<
Trang chủ » Tra từ
cay độc  
[cay độc]
  • Biting, cutting
a cutting sarcasm
  • cruel, brutal; cynical; with venom
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt