<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
catabolique  
tính từ
  • (sinh vật học) dị hoá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt