<
Trang chủ » Tra từ
cast  
[kɑ:st]
danh từ
 • sự quăng, sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...)
 • (nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may
tôi sẽ làm thử một lần nữa
 • khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)
 • mồi và lưỡi câu; chỗ câu (câu cá)
 • đồ ăn tiêu mửa ra (chim ưng, cá...); cứt giun; vỏ lột, da lột (rắn...); xác (ve...); cái vứt bỏ đi
 • sự đúc, khuôn đúc; vật đúc; mẫu đúc; (ngành in) bản in đúc
 • sự cộng lại (các con số); sự tính
 • (sân khấu) sự phân phối các vai diễn, bảng phân phối các vai diễn
 • bố cục, cách bố trí, cách sắp đặt một câu
 • loại, vẻ, nét, tính tình, tính chất; thiên hướng
một người thuộc loại khác
có tính tình kỳ cục
vẻ mặt, nét mặt
 • màu, sắc thái
tấm vải này ánh lên một màu phơn phớt lục
 • sự hơi lác (mắt)
hơi lác mắt
 • sự đi nhờ xe bò, sự đi nhờ xe ngựa
động từ
 • quăng, ném, liệng, thả
quăng lưới
thả neo
 • đánh gục, đánh ngã (trong cuộc đấu vật); thắng được (kiện)
 • lột, tuộc, mất, bỏ, thay
rắn lột da
con ngựa của tôi tuột mất móng
 • đẻ non; rụng
con bò đẻ non
 • đúc, nấu chảy, đổ khuôn (để đúc)
 • cộng lại, gộp lại, tính
tính toán
lấy số tử vi; đoán số tử vi
 • (sân khấu) phân đóng vai (một vở kịch)
 • thải, loại ra
một người lính bị thải ra
một con ngựa bị loại
 • nhìn
to cast an eye (a look , a glance ...) at ...
đưa mắt nhìn
   • đi tìm đằng này, đằng khác
   • tìm cách, kiếm cớ, xoay sở (để làm gì)
   • vứt đi, loại ra, bỏ đi
   • liệng ném, quăng, vứt
vứt hết những nỗi ưu tư
   • (hàng hải) bị đắm (tàu)
   • quay lại, trở lại
   • (nghĩa bóng) nhắc lại, hồi tưởng lại
   • vứt xuống, quăng xuống
   • nhìn xuống (mắt)
   • làm thất vọng, làm chán nản
chán nản, thất vọng
   • loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ
   • thả (chó)
   • (hàng hải) thả, quăng (dây...)
   • đuổi ra
   • tính, cộng lại, gộp lại
   • ngẩng (đầu); ngước mắt
   • vứt lên, quăng lên, ném lên
   • trách móc
trách móc ai về việc gì
   • (y học) nôn ra, mửa ra
   • cùng chia sẻ một số phận với ai
   • trông ở lòng thương của ai
   • trách móc ai về việc gì
   • bỏ phiếu
   • một quyết định đã đưa ra thì không sửa đổi được nữa; bút sa gà chết
   • bôi nhọ, nhục mạ, thoá mạ
   • làm việc nghĩa mà không cần báo đền, thi ân bất cầu báo
   • soi sáng
   • nhớ lại điều gì
   • khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi
   • đàn gải tai trâu
   • mê hoặc, huyễn hoặc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt