<
Trang chủ » Tra từ
casque  
[kæsk]
danh từ
  • (sử học), (thơ ca) mũ sắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt